РУСУКРENG

Виробництво аміаку

Цех аміаку № 1

 

Виробляє аміачну воду, сухий лід, вуглекислоту, кисень технічний і азот рідкий. Першу аміачну воду отримано в листопаді 1968 року

 

Цех аміаку № 2

 

Виробляє аміак синтетичний. Введено в експлуатацію у 1974 році

 

Виробництво неконцентрованої азотної кислоти

Цех неконцентрованої азотної кислоти

 
 

Здійснює виробництво неконцентрованої азотної кислоти (у 1972-му введено в експлуатацію два агрегати азотної кислоти потужністю 120 тисяч т/рік; за період з 1974 по 1984 роки введено в експлуатацію ще шість агрегатів азотної кислоти).

 

Виробництво аміачної селітри

Цех аміачної селітри

 

Виробляє азотне добриво – аміачну селітру з вмістом 34% азоту.

 

Виробництво вапняно-аміачної селітри

Цех складних мінеральних добрив

 
 

На наявному обладнанні з виробництва складних фосфорних добрив проведено реконструкцію, після якої стало можливо отримувати нову для України продукцію – вапняно-аміачну селітру. Це перше в Україні великотоннажне виробництво.

 

Виробництво органіки

Цеху АК-1 - АК-5

 
 

У його складі два основних технологічних цехи, які виробляють циклогексанол, циклогексанон і адипінову кислоту, і цехи, що виробляють допоміжні матеріали – каустичну соду, а також продукцію з відходів виробництва: очищені нижчі дикарбонові кислоти.

 

Допоміжні цехи

 
 
 
 

паро-котельний цех

цех електропостачання

цех ремонту енергетичного обладнання

цех КВПіА

цех водопостачання та каналізації

цех хімічної підготовки води

залізничний цех

автотранспортний цех

цех нейтралізації та очищення промислових стоків підприємства та побутових стоків м. Рівне

ремонтно-будівельний цех

ремонтне виробництво

цех господарської діяльності

цех зв'язку

цех складського господарства