РУСУКРENG
Сприятлива екологічна обстановка в регіоні – результат реалізації природоохоронної програми ПАТ «Рівнеазот»

ПАТ «Рівнеазот» надає великого значення охороні водного і повітряного басейнів, зниженню рівня споживання природного газу та підвищенню енергоефективності виробництва. Всі природоохоронні ініціативи ПАТ «Рівнеазот» виконує відповідно до програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України», що є частиною загальної екологічної політики всіх підприємств групи OSTCHEM, які приєдналися до Глобальної хартії Responsible Care.

Ключові екологічні ініціативи 2011-2014 років  було спрямовано на запобігання можливим неорганізованим викидам оксиду азоту та аміаку в атмосферу, забезпеченню ефективності роботи газоочисного устаткування та зменшенню викидів пилу вапняно-аміачної селітри в атмосферу. Крім того,  реалізовано низку проектів направлених на підвищення ефективності роботи споруд біохімічної очистки стічних вод, запобіганню забрудненню оборотної води аміаком, попередження забруднення грунтів і грунтових вод, а також підвищення ефективності експлуатації артезіанських свердловин та поліпшення якості оборотної води та ефективності роботи ВОЦ-2/3/5/6.  Також було  запущено парову турбіну, що перетворює пару на електроенергію, яку потім споживає підприємство.

Особливу увагу на ПАТ «Рівнеазот» приділяється екологічному моніторингу та контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. За даний напрямок на підприємстві відповідає відділ охорони навколишнього середовища. Співробітники департаменту щорічно розробляють і успішно виконують комплексний план екологічних заходів, який затверджується головним інженером підприємства і узгоджується з органами місцевого самоврядування. Кожен цех підприємства, крім загальної програми, реалізує локальний план природоохоронних ініціатив.

 

Раціональне використання водних, повітряних ресурсів і надр землі – відповідальність кожного працівника