РУСУКРENG
Висновок Ревізійної комісії
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Висновок Ревізійної комісії за 2011 рік    
Висновок Ревізійної комісії за 2012 рік    
Висновок Ревізійної комісії за 2013 рік    
Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік 14.04.2015  
Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік 29.04.2016  
Висновок аудитора
Вид інформації Дата оприлюднення Посилання
Аудиторський висновок за 2013 рік    
Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора за 2014 рік 29.04.2015  
Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора за 2015 29.04.2016