РУСУКРENG
Положенbя Общества
Вид информации Дата публикации Ссылка
Положення про САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПАТ РІВНЕАЗОТ затверджене рішенням Наглядової ради (протокол №24/10/11 від 24/10/2011)    
Положення про УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ПАТ "РІВНЕАЗОТ" затверджене рішенням Наглядової ради (протокол №24/10/11 від 24.10.2011)    
Положення про ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ "ХІМІК" затверджене рішенням Наглядової ради (протокол №24/10/11 від 24.10.2011)    
Положення про Загальні збори акціонерів затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 4 від 30.08.2011 р.)    
Положення про Ревізійну комісію затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 4 від 30.08.2011 р.)    
Положення про Наглядову раду затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 4 від 30.08.2011 р.)    
Положення про Правління затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 4 від 30.08.2011 р.)    
Положення про ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛіЧНОГО АКЦіОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА РіВНЕАЗОТ у місті Києві затверджене рішенням Наглядової ради (протокол №28/12/11 від 28.12.2011 р.)    
Положення про Загальні збори акціонерів затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 6 від 19.04.2013 р.)    
Положення про Наглядову раду затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 6 від 19.04.2013 р.)    
Положення про Правління затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 6 від 19.04.2013 р.)    
Положення про Ревізійну комісію затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 6 від 19.04.2013 р.)    
Положення про Загальні збори акціонерів затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 12 від 24.05.2016 р.) 07.06.2016  
Положення про Наглядову раду затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 12 від 24.05.2016 р.) 07.06.2016  
Положення про Правління затверджене рішенням річних Загальних зборів (протокол № 12 від 24.05.2016 р.) 07.06.2016