РУСУКРENG

ПЕРЕЛІК

Афілійованих осіб

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»

Юридичні особи, які мають істотну участь із 10 і більше відсотків у статутному капіталі емітента або володіють значним пакетом акцій із 10 і більше відсотків простих акцій емітента:
Найменування юридичної особи: Кількість, тип та/або клас акцій
OSTCHEM ENTERPRISES LIMITED (реєстраційний код НЕ 283212) 328 428 257 штук простих акцій